Regulamin witryny internetowej
wykorzystywanej do komunikacji pomiędzy sprzedawcą a kupującym

§ 1
[Zakres przedmiotowy]

Niniejszy regulamin określa zasady komunikacji pomiędzy sprzedawcą, a potencjalnymi klientami za pośrednictwem witryny internetowej.

§ 2
[Definicje]

Użyte w regulaminie pojęcia określają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin witryny internetowej wykorzystywanej do komunikacji pomiędzy sprzedawcą, a kupującym;
 2. Witryna – stronę internetową www.sklepwrezel.pl stanowiącą dodatkową formę komunikacji Sprzedawcy z potencjalnymi klientami;
 3. Sprzedawca – Browar Wrężel S.A. z siedzibą w 34-326 Zarzecze, ul. Łęgowa 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000811782, NIP 5532515339, nr REGON 24358366000000, kapitał zakładowy 354 083,30zł, e-mail kontaktowy: sklep@browarwrezel.pl, telefon kontaktowy: 500717506 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-14:00);
 4. Klient – podmiot składający Zamówienie na zakup Towaru;
 5. Konsument – konsumenta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 6. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie Stacjonarnym.
 7. Towar – napoje alkoholowe objęte zezwoleniem na ich sprzedaż detaliczną, dostępne w Sklepie Stacjonarnym;
 8. Sklep Stacjonarny – określony w zezwoleniu na handel detaliczny napojami alkoholowymi punkt sprzedaży położony w: 34-326 Zarzecze, ul. Łęgowa 1, w którym następuje sprzedaż napojów alkoholowych;
 9. Zamówienie: złożoną przez Klienta ofertę nabycia Towaru od Sprzedawcy w Sklepie Stacjonarnym.
 10. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3
[Miejsce prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych]

Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Sprzedawca posiada zezwolenia na handel napojami alkoholowych dostępnymi w Sklepie Stacjonarnym. Alkohol jest dostępny wyłącznie w Sklepie Stacjonarnym. Miejscem zawierania i realizowania umów sprzedaży jest Sklep Stacjonarny.

§ 4
[Moment zawarcia umowy sprzedaży]

Informacje prezentowane za pośrednictwem Witryny stanowią zaproszenie do złożenia przez Klienta Zamówienia na zakup Towaru. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Witryny jest tylko złożeniem oferty kupna przez Klienta, a rozporządzający skutek umowy sprzedaży następuje w Sklepie Stacjonarnym dysponującym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych. Sprzedaż będzie zrealizowana poprzez wydanie Towaru Klientowi w Sklepie Stacjonarnym. Klient może działać za pośrednictwem ustanowionego przez siebie pełnomocnika. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Wydanie alkoholu Klientowi poza Sklepem Stacjonarnym jest niemożliwe. Sprzedawca nie dostarcza alkoholu do miejsca wskazanego przez Klienta.

§ 5
[Zamówienie]

Klient składa Zamówienie za pośrednictwem Witryny poprzez dodanie Towaru do wirtualnego koszyka dostępnego w Witrynie (dalej „Koszyk”), wybranie następnie sposób dostawy Towaru oraz metody płatności za Zamówienie spośród dostępnych w Witrynie, a także podanie danych niezbędnych do zrealizowania Zamówienia oraz poprzez akceptację Regulaminu i potwierdzenie Zamówienia. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta. Informacje dotyczące złożonego Zamówienia przesyłane są na adres e-mail wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Termin realizacji Zamówienia wskazany jest w Witrynie. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność z góry za Zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia po jego opłaceniu. W sytuacji, gdy w ramach jednego Zamówienia Klient zamówił Towary o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Towaru o najdłuższym terminie.

§ 6
[Zapłata ceny]

Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze Zamówienia - stanowi do momentu odbioru Towaru w Sklepie Stacjonarnym przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia. Zapłata ceny następuje w momencie odbioru Towaru w Sklepie Stacjonarnym przez Klienta lub upoważnioną przez niego firmę kurierską lub inną osobę trzecią.

§ 7
[Metody płatności]

 1. Wszystkie opublikowane w Witrynie ceny Towarów wyrażone w złotych polskich są cenami brutto. Cena Towarów obowiązująca w momencie składania Zamówienia wiąże Sprzedawcę oraz Klienta do momentu odbioru Towaru albo anulowania lub rezygnacji (odwołania) Zamówienia. Klient ma możliwość skorzystania z następujących form płatności:
  1. Za pośrednictwem platformy płatniczej: TPay.com
 2. W przypadku wybrania przez Klienta płatności z góry, za Zamówienie należy zapłacić w terminie 1 Dnia roboczego od złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie Zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.

§ 8
[Odbiór zamówienia]

Miejscem spełnienia świadczenia jest Sklep Stacjonarny. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionych Towarów w Sklepie Stacjonarnym. Towar może być wydany tylko osobie pełnoletniej i trzeźwej. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru pod wskazany adres, wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę w Sklepie Stacjonarnym zamówionego Towaru firmie kurierskiej, przy czym zaznaczając w treści Zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu. Oprócz kuriera, klient również może upoważnić inną osobę trzecią do odebrania w jego imieniu Towaru w Sklepie Stacjonarnym. Opcja dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej dostępna się wyłącznie w przypadku dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 9
[Opcje odbioru Towaru]

Sprzedawca, z zastrzeżeniem § 8, wskazuje następujące opcje odbioru Towaru:

 1. Odbiór osobisty w Sklepie Stacjonarnym - odbiór osobisty możliwy jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 500 717 506 i potwierdzeniu daty i godziny odbioru Zamówienia. Odbiór Zamówienia możliwy jest w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach o 8:00 do 14:00 lub w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu w ramach możliwości.
 2. Odbiór w Sklepie Stacjonarnym za pośrednictwem firmy kurierskiej:
  1. PRZESYŁKA KURIERSKA

   KURIER INPOST

   16 ZŁ BRUTTO - (DARMOWA PRZESYŁKA OD 280 ZŁ)

   Przesyłkę pakujemy w dedykowany karton z grubej tektury falistej , z przegrodami który mieści 24 butelki piwa w butelce 500ml. Koszt pakowania wliczony jest w cenę wysyłki kurierem.

  2. PRZESYŁKA PÓŁ PALETOWA

   KURIER RABEN

   120 ZŁ BRUTTO - (DARMOWA PRZESYŁKA OD 1200 ZŁ)

   Piwa wysyłane są kurierem na drewnianej półpalecie. Najbezpieczniejsza forma przesyłki. (kurier dostarcza przesyłkę pod bramę posesji lub pod klatkę schodową - nie ma możliwości wniesienia przesyłki do mieszkania czy domu). Opłacalna przy zamówieniu minimum 3 standardowych kartonów piwa (jeden karton do 20 butelek o pojemności 0,5l).

§ 10
[Warunki zmiany, rezygnacji, anulowania Zamówienia]

Kwestie zmiany, rezygnacji i anulowania Zamówienia przez Klienta rozpatrywane są przez Sprzedawcę indywidualnie do czasu odbioru Zamówienia, po wcześniejszym kontakcie Klienta ze Sprzedawcą.

§ 11
[Tryb postępowania reklamacyjnego]

 1. W przypadku wystąpienia wady Towaru, Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 pkt 3) Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego Towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres: ul. Łęgowa 1, 34-326 Zarzecze.
 5. Jeśli na Towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Witrynie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Witryny należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 pkt 3) Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§ 12
[Polityka prywatności i ochrona danych osobowych]

Politykę prywatności i ochronę danych osobowych reguluje odrębny dokument o nazwie „Polityka prywatności”.

§ 13
[Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Witryny]

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia Zamówienia, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 14
[Postanowienia końcowe]

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz innych ustaw.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl